Om Munu Numbers
Om Munu Numbers

Munu Numbers AS er et autorisert regnskapskontor som leverer smarte og svært kostnadseffektive regnskapstjenester til bedrifter i serveringsbransjen.

Vi er en proaktiv samarbeidspartner i forhold til din forretning og virke, vi kjenner serveringsbransjen særdeles godt og jobber smartere for å gjøre din hverdag enklere. Som PowerOffice Premium Partner har vi spesielt god kompetanse på deres regnskapsprogram.   

 Tjenester vi tilbyr:

 

Løpende regnskapsførsel

Periodiske avslutninger, avdelingsregnskap og prosjektregnskap. Periodevise rapporteringer som sikrer at din virksomhet overholder offentlige plikter og frister.

Skreddersydde rapportering

Utover pålagt rapportering skreddersyr vi rapporter tilpasset serveringsbransjen.

Fakturering

Fokus på integrasjon og sømløse løsninger mellom kasse og regnskap, og automatiske purrerutiner og inkassooppdrag.

Budsjettering

Hvilke planer har du lagt for det kommende året? Hva tror du vil skje med foretaket ditt i året som kommer? Hva vil dette økonomisk sett føre til? Vi hjelper deg med å sette opp de riktige budsjettpostene.

Rådgiving- og Konsulenttjenester

Vi tilbyr rådgiving innen: Utvikling av aksjeeier verdier, oppkjøp- og salgsprosesser, strategiske planer for vekst, kjede etablering, krisehåndtering, intern rapportering, finansielle løsninger, strukturelle løsninger og ledelse.

Årsoppgjør / Ligning

Vi utarbeider og sender inn årsoppgjør for ditt foretak til Brønnøysund og ligningspapirer til Skatteetaten.

Firmaetablering

Vi hjelper deg med etablering av alle typer foretak; valg av selskapsform, forretningsplan og plikter ved firmaetablering. Vi bistår også ved endring i og avvikling av alle typer foretak.

Lønn

Vi leverer komplette tjenester tilknyttet lønn. Det vil si at vi foretar alle praktiske oppgaver med lønnskjøringer, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, utbetaling av lønn, distribusjon av lønnsslipper og lønns-og trekkoppgaver, reiseregninger og oppfølging mot NAV.

Skatt

Vi har svaret på dine spørsmål knyttet til skatt. Vi tilbyr rådgiving og oppfølging av de aller fleste skattespørsmål knyttet til din virksomhet.

Vil du snakke med oss om regnskap?